Budynki przy ulicy św. Kingi w Rzeszowie

Zakres obejmował wykonanie instalacji sanitarnych w zakresie:

  • instalacji centralnego ogrzewania,
  • wod – kan,
  • kanalizacji deszczowej,
  • gazowej wraz z systemem ASBiG,
  • technologii kotłowni gazowej,
  • dostawy i montażu mieszkaniowych węzłów cieplnych typu LOGOTERMA
Zamawiający:
Budimex S.A.
Zakończenie:
maj 2018
Kubatura
48 989 m3
Lokalizacja:
Rzeszów, św.Kingi
Liczba mieszkań:
153
Kierownik Robót:
Zdzisław Niemiec