1. Dotacja na kapitał obrotowy

WOLF Technoprojekt Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu "PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy"